Kościół to ludzie, nie budynek

Kim jesteśmy?

Kościół Jezusa Chrystusa w Krakowie tworzą ludzie, których łączy wiara w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela.

W naszym życiu doświadczamy tego, że Bóg jest żywy i pragnie, aby każdy człowiek miał obfite życie, pełne miłości, pokoju, poczucia sensu i radości.

Jako chrześcijanie opieramy się na tym, co jest napisane w Piśmie Świętym i tam szukamy całej prawdy o Bogu, oraz odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

Zaliczamy się do ruchu pentekostalnego powstałego w wyniku modlitw oraz poszukiwań tych, którzy pragnęli powrotu chrześcijaństwa, jakie jest opisane w Nowym Testamencie.

Wierzymy, że doświadczenia pierwszych uczniów Chrystusa, ochrzczonych Duchem Świętym są możliwe i dzisiaj, ponieważ sami jesteśmy świadkami uzdrowień, uwolnień i ogromnej Bożej miłości, i dlatego chcemy się dzielić Dobrą Nowiną o zbawieniu w Jezusie Chrystusie z łaski.

Nasze nauczanie i formy nabożeństw są naśladowaniem życia pierwszych Kościołów chrześcijańskich. Spotykamy się, żeby razem uwielbiać Boga i budować relacje z innymi wierzącymi.

Myślimy, że relacja z Bogiem nie sprowadza się jedynie do niedzielnego, religijnego spotkania, ale jest ekscytującą przygodą dla każdego, bez względu na wiek, płeć, status społeczny, pozycję majątkową, pochodzenie i przeszłość.

Tworzymy kościół, w którym jest miejsce dla każdego, kto chce doświadczać mocy niezwykłego Boga w swoim życiu.

Pastorzy i Liderzy

Pastor

Wojtek Włoch

Pastor

Gosia Włoch

Pastor pomocniczy

Tomek Tomkowicz

Pastor pomocniczy

Renia Białek

Pastor pomocniczy

Andrzej Mytych

Lider służby muzyczno-artystycznej

Ania Włoch

Lider Kościoła Dziecięcego

Magda Szostak

Lider służby młodzieżowej RELOAD

Nadia Fior

International Ministry

Renan Guedes

Nasza historia

12 stycznia 1996 roku Kościół Jezusa Chrystusa w Krakowie został wpisany przez Departament Wyznań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do Rejestru Kościołów i Związków Wyznaniowych w dziale A pod pozycją 105.

Data ta jest bardzo istotna, ponieważ w symboliczny sposób zakończyła czas przemiany z grupy młodzieżowej, składającej się w większości ze studentów krakowskich uczelni, w mający osobowość prawną Kościół.

Historia naszego Kościoła korzeniami sięga połowy lat osiemdziesiątych, kiedy działała w Krakowie Wspólnota “Miriam”, będąca częścią katolickiej Odnowy w Duchu Świętym (zwanym popularnie ruchem charyzmatycznym; Catholic Charismatic Movement). W tej wspólnocie powstała grupa studencka, która m.in. poprzez współpracę z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Akademickim (International Fellowship of Evangelical Students), szybko wzrastała. Z tej właśnie grupy wywodzi się nasz kościół.

W 2000 roku w wyniku przekształceń nasza wspólnota stała się federacją autonomicznych kościołów, która później w 2009 roku przyjęła nazwę “Kościół Boży w Polsce”, a Kościół Jezusa Chrystusa w Krakowie stał się jego kościołem lokalnym.

Kościół Boży w Polsce podjał decyzję o przyłączeniu się do Międzynarodowego Kościoła Bożego (International Church of God, z siedzibą główną w Cleveland, w stanie Tennessee). Dzięki temu staliśmy się częścią ponad siedmiomilionowej rodziny kościelnej, obecnej w ponad 170 krajach świata.

Nasza wizja

Istniejemy po to, by stać się wzorem Kościoła, który jest miejscem schronienia, odnowienia, wyposażenia i wysłania.

Wyznanie wiary

Wierzymy, że Biblia (tj. 39 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu) jest szczegółowym, doskonałym i zakończonym objawieniem danym człowiekowi przez Boga.
Wierzymy, że każdy człowiek na skutek swojego upadku znajduje się w stanie grzechu i w jego konsekwencji podlega śmierci.
Wierzymy w usprawiedliwienie grzesznika jedynie z łaski przez wiarę dzięki odkupieńczej ofierze krzyżowej Jezusa Chrystusa.
Wierzymy w jednego Boga, objawionego człowiekowi w trzech samoistnych osobach, jako Ojciec, Syn Boży – Jezus Chrystus i Duch Święty.
Wierzymy w przeżycie chrztu w Duchu Świętym, dane każdemu wierzącemu ku życiu w namaszczeniu i w mocy Bożej.
Wierzymy w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Jego wcielenie, Jego dzieło pojednania dokonane na krzyżu, Jego zmartwychwstanie, Jego wniebowstąpienie, Jego wstawiennictwo u Ojca, Jego panowanie oraz powtórne przyjście w chwale.
Wierzymy w nieśmiertelność ducha człowieka, zmartwychwstanie ciała, sąd Pański nad światem, wieczne szczęście sprawiedliwych i wieczne potępienie niesprawiedliwych.
Wierzymy w działanie Ducha Świętego w procesie narodzenia i uświęcenia grzesznika.
Wierzymy w ponadnaturalne działanie Boga w Jego Kościele dzisiaj, tak jak i w czasach nowotestamentowych.
Wierzymy, że Pan Jezus ustanowił w swoim Kościele dwa obrzędy: chrzest w wodzie i wieczerzę pańską.
Wierzymy, że istnieje jeden, niepodzielny i powszechny Kościół Jezusa Chrystusa, Jego ciało złożone ze wszystkich chrześcijan, którzy przez osobistą wiarę uznali w odkupieńczej śmierci Zbawiciela na krzyżu ofiarę za ich grzechy, odwrócili się od swoich nieprawości i doświadczyli nowego narodzenia z Ducha Świętego.
Wyznajemy nowotestamentowa naukę o powszechnym kapłaństwie wierzących.
Wierzymy, że sam Pan Jezus jest jedyną głową swojego Kościoła.
Wierzymy, że każdy kościół, czyli lokalne zgromadzenie chrześcijan, jest jedyną biblijną formą manifestacji powszechnego Kościoła Jezusa Chrystusa; każdy kościół jest zgodnie z nauką Nowego Testamentu całkowicie autonomiczny we wszystkich sprawach wewnętrznych i zewnętrznych. Jezus jako Głowa Kościoła działa w lokalnym kościele obdarowując każdego darem łaski ku wspólnemu pożytkowi i ustanawiając służby apostoła, proroka, ewangelisty, pasterza i nauczyciela, w celu wzrostu i rozwoju Kościoła. Troska o rozwój i zarząd lokalnego kościoła spoczywa na pastorze i wspierających go starszych.

Wyznanie wiary

Wierzymy, że Biblia (tj. 39 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu) jest szczegółowym, doskonałym i zakończonym objawieniem danym człowiekowi przez Boga.
Wierzymy, że każdy człowiek na skutek swojego upadku znajduje się w stanie grzechu i w jego konsekwencji podlega śmierci.
Wierzymy w usprawiedliwienie grzesznika jedynie z łaski przez wiarę dzięki odkupieńczej ofierze krzyżowej Jezusa Chrystusa.
Wierzymy w jednego Boga, objawionego człowiekowi w trzech samoistnych osobach, jako Ojciec, Syn Boży – Jezus Chrystus i Duch Święty.
Wierzymy w przeżycie chrztu w Duchu Świętym, dane każdemu wierzącemu ku życiu w namaszczeniu i w mocy Bożej.
Wierzymy w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Jego wcielenie, Jego dzieło pojednania dokonane na krzyżu, Jego zmartwychwstanie, Jego wniebowstąpienie, Jego wstawiennictwo u Ojca, Jego panowanie oraz powtórne przyjście w chwale.
Wierzymy w nieśmiertelność ducha człowieka, zmartwychwstanie ciała, sąd Pański nad światem, wieczne szczęście sprawiedliwych i wieczne potępienie niesprawiedliwych.
Wierzymy w działanie Ducha Świętego w procesie narodzenia i uświęcenia grzesznika.
Wierzymy w ponadnaturalne działanie Boga w Jego Kościele dzisiaj, tak jak i w czasach nowotestamentowych.
Wierzymy, że istnieje jeden, niepodzielny i powszechny Kościół Jezusa Chrystusa, Jego ciało złożone ze wszystkich chrześcijan, którzy przez osobistą wiarę uznali w odkupieńczej śmierci Zbawiciela na krzyżu ofiarę za ich grzechy, odwrócili się od swoich nieprawości i doświadczyli nowego narodzenia z Ducha Świętego.
Wierzymy, że Pan Jezus ustanowił w swoim Kościele dwa obrzędy: chrzest w wodzie i wieczerzę pańską.
Wierzymy, że sam Pan Jezus jest jedyną głową swojego Kościoła.
Wyznajemy nowotestamentowa naukę o powszechnym kapłaństwie wierzących.
Wierzymy, że każdy kościół, czyli lokalne zgromadzenie chrześcijan, jest jedyną biblijną formą manifestacji powszechnego Kościoła Jezusa Chrystusa; każdy kościół jest zgodnie z nauką Nowego Testamentu całkowicie autonomiczny we wszystkich sprawach wewnętrznych i zewnętrznych. Jezus jako Głowa Kościoła działa w lokalnym kościele obdarowując każdego darem łaski ku wspólnemu pożytkowi i ustanawiając służby apostoła, proroka, ewangelisty, pasterza i nauczyciela, w celu wzrostu i rozwoju Kościoła. Troska o rozwój i zarząd lokalnego kościoła spoczywa na pastorze i wspierających go starszych.
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) wyłącznie do zapewnienia prawidłowego działania. Jeśli wyrażasz zgodę kliknij OK.
Polityka prywatności    Jeśli nie chcesz wyarzić zgody zobacz jak wyłączyć pliki Cookies.
OK